Masełko Lniane

Jesteśmy jedynym na świecie dystrybutorem opatentowanego produktu unikalnego w skali świata – masełka lnianego. Firma Klobe przy udziale badań prowadzonych przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich stała się licencjonobiorcą patentu udzielonego przez Europejski Urząd Patentowy o numerze EP 1978811 na technologię „Masełko lniane i sposób wytwarzania masełka lnianego”

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu

Produkty oferowane przez firmę Klobę są efektem współpracy nauki i biznesu. Pierwszym etapem projektu byly badania wykonane przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, które toczyły się od roku 1990 pod kierownictwem dr Jadwigi Kozłowskiej. Przez długi czas instytut borykał się z problemem opracowania finalnego produktu, tak by finalnie w 2003 roku opracować właściwą technologię i otrzymać finalny produkt.

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych w roku 2006 została podjęta decyzja o ochronie patentowej co w efekcie przełożyło się na otrzymanie patentu P 378769 pod tytułem „Masełko lniane i sposób wytwarzania masełka lnianego” Następnie w roku 2007 zgłoszenie został rozszerzone na obszar Unii Europejskiej w formule PCT. W efekcie przeprowadzonej współpracy firma Klobe w 2015 zakupiła licencję na wykorzystanie technologi wytwarzania masełka lnianego.