Batony Dyniowe

Firma Klobe jest posiadaczem patentu Pat.235384 „Sposób wytwarzania batonów owocowo-zbożowych na bazie miąższu dyni melonowej”

Celem projektu jest wdrożenie trzy etapowych wyników prac B+R (badania własne i zlecone) i zaoferowanie na rynku
innowacyjnej gamy produktów opartych o pierwsze użycie w tym sektorze naturalnego składnika – miąższu dyni melonowej do
produkcji batonów owocowo-zbożowych typu „healthy food”.
Przedmiotowy baton charakteryzował się będzie m.in.:-zastosowaniem miąższu dyni melonowej,

  • zwiększoną zawartością błonnika na poziomie 10,88%(wzrost o ponad 30%),
  • wchłanialnością żelaza do organizmu na poziomie 50%,
  • unikatową recepturą i składem poszczególnych trzech rodzajów batonów,
  • niską zawartością tłuszczu na poziomie 4,24 g (na 100 g batona).
    Wnioskodawca planuje wprowadzić produkt na rynek polski i międzynarodowy. Dzięki realizacji projektu, Wnioskodawca
    pozyska nowoczesne środki trwałe, które pozwolą na wdrożenie wyników własnych i zleconych prac B+R oraz dywersyfikację
    oferty przedsiębiorstwa, co zapewni dalszy rozwój firmy i wzmocnienie jej pozycji na rynku.